ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ BMR

La Saline

Κατασκευαστική εταιρεία στο αλάτι!

BMR CONSTRUCTION

Το Sarl BMR CONSTRUCTION πραγματοποιεί όλες τις δομικές εργασίες και τα έργα πολιτικού μηχανικού, καθώς και όλες τις γενικές εργασίες εργολάβων και ως εκ τούτου τοποθετείται ως ενιαίο σημείο επαφής διασφαλίζοντας τη συνολική διαχείριση, σε όλους τους τομείς:

- Κατοικίες (κοινωνική στέγαση, μονοκατοικία κ.λπ.)
- Βιομηχανικά, εμπορικά και διοικητικά κτίρια (πρατήριο καυσίμων, εμπόριο κ.λπ.)
- Έργα πολιτικού μηχανικούΔιαφήμιση